Kattintson a képre a letöltéshez


letöltlés

ÁSZF

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.etlap-itallapgyartas.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://etlap-itallapgyartas.hu/jogi-tudnivalok/

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Gyuró Attila Bálint E.V. (alanyi adómentes)
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2440 Százhalombatta Szent István Tér 8 Magasföldszint10
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@karelia.hu
Adószáma: 22929111-2-13

Nyilvántartásba vételi szám: 1659/2017/B

Cégjegyzék szám: 13 09 140056 vezetve a Pest Megyei bíróság mint cégbíróságnál
Telefonszáma: +36301783248
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Név: tarhely.eu

Cím: 1144 Budapest Ormánság u. 4/A X. emelet 241

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf:510

Ügyfélszolgálat: +36 1 789 2 789

Email: support@tarhely.eu

 1. Alapvető rendelkezések:
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2017. március 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Regisztráció/vásárlás

 • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

 • A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, áfa mentes, fizetendő összegek.
 • A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 • Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelés menete 

 • Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 • Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár megtekintése” ikonra kattintva.
 • Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
 • Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Átutalással:

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával:

Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (Paypal) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A Paypal-lal történő vásárlás menete:
Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség:

 1. Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.
 2. Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):

Country                                          Ország
Card number Kártya száma           Bankkártya száma
Payment Types                               Fizetés típusa
Expiration date                               lejárati idő – a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben
CSC     CSC kód                             a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra);
First name                                      Keresztnév
Last name                                      Vezetéknév
Address line 1                                Cím1
Address line 2 (optional)                Cím2 (ennek megadása nem kötelező)
City                                                 Város
State/Province/Region                    Megye
Postal code                                     Irányítószám
Telephone                                       Telefonszám – Kérjük, hogy valódi telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja is el tudja érni szükség esetén. Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot
Email cím                                        Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről

Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue” gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést. Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.

Postai utalás (rózsaszín csekk), illetve OTP készpénz befizetés.

 • Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • A számlát elektronikusan küldi meg Szolgáltató.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 •  

A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

 • A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.
 • Általános teljesítési határidő, a rendelés beérkezésétől számított 72 óra kivéve ha speciális igények merülnek fel mint egyedi logozás, vagy olyan extrák rendelése melyek beszerzése időigényes, olyan külsö anyag használata amely nincs raktárkészletünkön. Ilyen esetekben, külön tájékoztatjuk a vevőt a pontosszállítás idejéről. Amennyiben a szállítási idő nem megfelelő a vevőnek úgy, minden további indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Szállítási díjak:

A szállítás harmadik fél álltal történik.

Cégünk DPL fuvarozó cégel  áll kapcsolatban és a cég árszabása alapján kerül kiszámításra a fuvardíj.

Amennyiben a rendelés értéke 100000 Forint alatti és a fizetés utánvétes a szállítási díj 2500 Ft.

Amennyiben a rendelés értéke 100000 Forint alatti és a fizetés bankkártyával előre történt  a szállítási díj 1500 Ft.

100000 Forint felett a szállításidíj ingyenes.

Elállás joga 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát 

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató.
 • Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet ittérhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ittérhető el.
 • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek átadása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Szavatosság 

 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 • A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Vegyes Rendelkezések

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 • A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszáta fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szerzői jogok 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 • Tilos az etlap-itallapgyartas.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az etlap-itallapgyartas.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • Az etlap-itallapgyartas.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Százhalombatta , 2017. junius 01

Minden jog fenntartva © 2017

Kattintson a képre a letöltéshez


letöltlés

 

Note: The download attribute is not supported in Edge version 12, IE, Safari or Opera version 12 (and earlier).

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor

kérheti az elérhetőségeinken.

Bevezetés

Trézi-Art Kft. (cím: 2440 Százhalombatta, Szent István Tér 8 Magasföldszint 10.

Adószáma: 22929111-2-13

Nyilvántartási száma: 13 09 140056

(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a

továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az

adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni

kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult

személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

– az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő

jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és

jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna

(mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi

információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

 1. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az

adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

https://www.etlap-itallapgyartas.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 

https://www.etlap-itallapgyartas.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése

és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,

íriszkép) rögzítése;

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése

alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is –

adatok feldolgozását végzi;

 1. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés.

Webáruház működtetéshez kapcsolódó

adatkezelés

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop

üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével

azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.

évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi

számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a

könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek

tiszteletben tartásával.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok

törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– Postai úton: 2440 Százhalombatta Szent István tér 8 Magasföldszint 10

– E-mail útján: info@dtadesign.hu e-mail címen,

– Telefonon: +36702756049

 1. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

 

Név: tarhely.eu

Cím: 1144 Budapest Ormánság u. 4/A X. emelet 241

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf:510

Ügyfélszolgálat: +36 1 789 2 789

Email: support@tarhely.eu

 1. Az adatkezelés nyilvántartási száma: Ügyintézés alatt
 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy

kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha

ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez

használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,

melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

 1. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”

nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A weboldal az alábbi cookie-kat használja az itt meghatározott törlési idővel:

A WordPress 2 hétig tárolja az alábbi cookie-kat:

 1. a) belépéskor regisztrált felhasználó azonosítására a wordpress_(hash) cookie: felhasználó neve és jelszava (csak az admin területen belül)
  b) belépés után a wordpress_logged_in_(hash) cookie: a jobb felső sarokban megjeleníti, hogy a felhasználó belépett és a felhasználó név láthatóvá válik

A fenti 2 cookie célja, hogy a belépést megkönnyítse.
– A WooCommerce (webshop motor) cookie-k:
a) woocommerce_cart_hash
b) woocommerce_items_in_cart
Az elsö 2 cookie a kosárba helyezett termékeket “örzi” és tölti be a visszatérö látogatónak 2 hétig
c) wp_woocommerce_session_
Ez a cookie nem tárol személyes adatokat, hanem egyedi ID-t generál, amivel a rendszer könnyen megtalálja a kosár adatokat.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k

használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,

szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az

Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy

kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal

üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,

hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat

teljesítsen.

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a

böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk

figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden

funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken

elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: de/policies/privacy/

Facebook Remarketing

A weboldal a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésér. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – weboldalakon hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
 2. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés

adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
 8. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 9. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett

részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról stb.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

 1. Az adatkezelés nyílvántartási száma:
 2. Az adatfeldolgozás során igénybe vett adatfeldolgozó:

Mailchimp

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a

náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a

nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes

hozzájárulásával adható át.

Közösségi oldalak

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak

adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,

és „lájkolta” a weboldalt.

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

„lájkolása”, népszerűsítése.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
 8. a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási

név, szállítási cím, telefonszám.

 1. b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében:

Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

 1. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás

lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében

végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Kft.

Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép.

Telefon: +36 1 501 – 6200

Email cím: dpd@dpd.hu

MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: 06/80 299 929-es zöld szám

Budapesten és környékén: (06-1) 333-7777

Vidéki szállítás: (06-1) 333-7777

Email cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

PayPal
Anyavállalat: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.paypal.com/hu/cgi-bin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a

házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes

adatainak mielőbbi törlését.

 1. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb

adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,

esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email,

közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként

megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év

elteltével törli.

 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság (7.§)

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy

biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való

védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja

azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

– a jogosulatlan hozzáférés,

– a megváltoztatás,

– a továbbítás,

– a nyilvánosságra hozatal,

– a törlés vagy megsemmisítés,

– a véletlen megsemmisülés és sérülés,

– az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a

nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az

érintetthez rendelhetők.

 1. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és

jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása

érdekében az adatkezelő gondoskodik:

– a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

– a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,

felügyeletéről,

– a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek

kiadásáról.

 1. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

– a jogosult számára rendelkezésre álljon,

– hitelessége és hitelesítése biztosított,

– változatlansága igazolható, legyen.

 1. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek

között

– a számítástechnikai csalás,

– a kémkedés,

– a számítógépvírusok,

– a spam-ek,

– a hack-ek

– és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

 1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes

adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti

személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,

illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 1. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi

felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése,

valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és

számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az

elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 1. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az

érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

egyéb adatokat.

 1. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás

jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető

formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes

adatot helyesbíti.

 1. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés

sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését

kizárta.

 1. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a

kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 1. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá

mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz

fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az

adatkezelést törvény rendelte el;

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további

adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a

tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság

soron kívül jár el.

 1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles

bizonyítani.

 1. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása

szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is

megindítható.

 1. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 1. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással

hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának

figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 1. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett

személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő

köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn

belül nem fordul bírósághoz.

 1. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és

nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett

az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 1. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az

okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha

bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 1. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben

a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az

érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetestájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Kattintson a képre a letöltéshez


letöltlés

 

Note: The download attribute is not supported in Edge version 12, IE, Safari or Opera version 12 (and earlier).